Aktuality, nabídky a další ...

pero

Daňový kalendář 2017

Červenec

pondělí 3. července

daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 

pondělí 10. července

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pondělí 17. července

daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

 

čtvrtek 20. července

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň k MOSS

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

úterý 25. července

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)

 

pondělí 31. července

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

 

 

Srpen

středa 9. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pondělí 21. srpna

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

čtvrtek 24. srpna

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

 

pátek 25. srpna

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017
 • souhrnné hlášení za červenec 2017
 • kontrolní hlášení za červenec 2017

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017

spotřební daň

 • daňové přiznání za červenec 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)

 

čtvrtek 31. srpna

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017

 

 

Září

 

pondělí 11. září

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pátek 15. září

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

 

středa 20. září

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

pondělí 25. září

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017
 • souhrnné hlášení za srpen 2017
 • kontrolní hlášení za srpen 2017

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za srpen 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)

 

 

Říjen

 

pondělí 2. října

daň z přidané hodnoty

 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

 

úterý 10. října

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pondělí 16. října

daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

 

pátek 20. října

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

středa 25. října

daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

spotřební daň   

 • splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)

 

úterý 31. října

daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

 

 

Listopad

 

čtvrtek 9. listopadu

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pondělí 20. listopadu

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

pátek 24. listopadu

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

 

pondělí 27. listopadu

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017
 • souhrnné hlášení za říjen 2017
 • kontrolní hlášení za říjen 2017

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)

 

čtvrtek 30. listopadu

daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

 

 

Prosinec

 

pondělí 11. prosince

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 

pátek 15. prosince

daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

středa 20. prosince

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

středa 27. prosince

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017
 • souhrnné hlášení za listopad 2017
 • kontrolní hlášení za listopad 2017

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)

 

 

© 2013 • Vladimír Lukáš

TOPlist