Aktuality, nabídky a další ...

Plánované změny v čerpání a převodu dovolených

11. září 2018
kemp

 

Současná úprava převodu nevyčerpané dovolené do dalšího roku umožňuje převést tu část, kterou zaměstnanec nemohl čerpat kvůli pracovní neschopnosti, mateřské, rodičovské dovolené, péči o nemocné dítě nebo naléhavým provozním důvodům na straně zaměstnavatele. Dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí by mělo dojít k úpravě zákona...

Nová úprava počítá s tím, že si zaměstnanec může písemně požádat o převod dovolené (nad 4 týdny) do dalšího kalendářního roku. Pedagogický nebo akademický zaměstnanec (nad 6 týdnů). Převod by měl proběhnout na podnět zaměstnance.

Stále ovšem platí, že zaměstnavatel je ten, kdo by měl zajistit zaměstnanci rovnoměrné čerpání veškeré dovolené, a to alespoň v délce dvou týdnů. Pokud nejsou splněny podmínky dané zákonem, zaměstnavatel se vystavuje riziku postihu.

Další plánovanou změnou je způsob výpočtu nároku na dovolenou. Nynější způsob dle odpracovaných dní, či počtu směn, je zastaralý. Nevýhovuje zaměstnancům pracujícím v nerovnoměrném rozvržení pracovní doby. Nový způsob výpočtu dovolené, bude místo odpracovaných dní či směn, brát v úvahu počet hodin odpracovaných za týden - týdenní pracovní doba. Nárok na dovolenou se bude uvádět v hodinách, nikoliv ve dnech.

Bude zrušena podmínka - celoroční nárok na dovolenou vzniká po 60 odpracovaných dnech, což bylo opět nespravedlivé vůči lidem pracujícím v nerovnoměrně rozvržených směnách, protože ti na dovolenou dosáhli podstatně později než kolegové se standardně rozvrženou pracovní dobou.

Nově nárok na dovolenou vznikne zaměstnanci v pracovním poměru téhdy, když bude nepřetržitě pracovat u stejného zaměstnavatele po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené pracovní doby nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby.

Nárok na dovolenou vznikne, jakmile zaměstnanec odpracuje alespoň čtyři týdny.

Příklad:

Zaměstnanec nastoupil od prvního května do firmy, která standardně poskytuje zaměstnancům 5 týdnů dovolené ročně. Do konce června odpracoval osm týdnů, jeho stanovená týdenní pracovní doba přitom dělala 40 hodin a skutečně v průměru odpracoval 40 hodin týdně. Splnil podmínku výkonu práce alespoň po dobu čtyř týdnů, měl tak nárok na poměrnou část dovolené – konkrétně na osm dvaapadesátin ze stanovené týdenní pracovní doby čtyřiceti hodin.

Výpočet vypadá následovně:
Jednu dvaapadesátinu (40 hodin vydělíme 52) 0,769 je potřeba vynásobit 8 – protože zaměstnanec má nárok na osm dvaapadesátin. Výsledek 6,152 se následně vynásobí 5, tedy počtem týdnů dovolené, na kterou by měl zaměstnanec nárok po odpracování jednoho roku. Výsledek 30,76 se zaokrouhlí na celé hodiny nahoru, což dělá 31 hodin dovolené.

Tyto změny v čerpání a převodu dovolených zatím nejsou schválené, pokud ale dojde ke schválení novely zákoníku práce, mohly by vstoupit v platnost od roku 2019.

 

© 2013 • Vladimír Lukáš