Články, příspěvky...

pero

Cestovní náhrady v roce 2013

Vyhláška 472/2012 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad.
 • Sazba náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

  a) jednostopé vozidlo a tříkolka 1,- Kč

  b) osobní silniční motorové vozidlo 3,60 Kč

 • Stravné § 2 vyhlášky. Za každý kalendář. den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

  a) 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin

  b) 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

  c) 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 • Stravné § 3 vyhlášky. Za každý kalendář. den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

  a) 66 Kč - 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin

  b) 100 Kč - 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

  c) 157 Kč - 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 • Průměrná cena PHM dle § 4 vyhlášky. Za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

  a) 36,10 Kč u benzínu 95 oktanů

  b) 38,60 Kč u benzínu 98 oktanů

  c) 36,50 Kč u motorové nafty

© 2013 • Vladimír Lukáš