Články, příspěvky...

pero

Jsem jenom účetní...

17. června 2014

Vážení návštěvníci těchto stránek, ráda bych se s Vámi podělila o zkušenost, kterou jsem získala před několika dny.

V účetnictví pracuji od léta 1985, kdy jsem nastoupila po škole do všeobecné účtárny velkého státního podniku. To co jsem se ve škole naučila byla teorie. Když jsem přišla do účtárny, byla jsem nejmladší a běžně používaným výrazům jsem, přiznám se, moc nerozuměla, snad jen na vrub a ve prospěch. Tehdy, díky prozíravosti svých nadřízených, jsem prošla jednotlivá pracoviště a přiznám se, že jsem se teprve učila jak se lepí účetnické bločky, že jednotlivé doklady musí být doloženy saldopáskou, jak se vyplňují účetní doklady a že je třeba jednotlivé pohyby dokládat, to je to saldokonto a k čemu slouží červená tužka. Musím říci, že Komenský by měl patrně radost, neboť to byla skutečná škola, kde jsem se naučila vše, na co nebyl čas ve škole a to jsme měli ve čtvrtém ročníku 4 nebo 5 hodin účetnictví týdně.

Za tu dobu jsem se naučila a snažím se dělat svou práci tak, jak mne to naučili mí starší kolegové, kteří byli vyškolení starými baťovskými účetními. Tedy jsem se snažila mít všechno doloženo, všechny účetní zápisy schváleny odpovědnými pracovníky a současně pravidelně informovat vedení o výsledcích, které poskytuje účetnictví. A také jsem jako správná účetní chtěla mít všechny účetní zápisy doloženy patřičnými rozhodnutími, nebo na základě novely mnoha zákonů jsem vyžadovala odpovídající náležitosti. To bych asi nesměla...!! Neboť jsem pouze účetní...

Když nám v roce 2000 předával certifikáty KCÚ pan inženýr Harna, auditor a účetní expert, zdůraznil, že obdržený certifikát nás opravňuje k činnosti účetní, kde bychom měli dle kodexu KCÚ dodržovat určitá pravidla a profesionalitu a ne svou prací přivést své klienty - podnikatele do bankrotu. Nechápala jsem, co tím myslí.

Postupem času jsem se díky znalectví potkala s mnoha "účetními", které pouze zapisovaly doklady, které jim byly doručeny, popřípadě na žádost majitelů doklady přepisovaly a mazaly. A tu jsem pochopila, co měl pan inženýr Harna na mysli.

Před několika dny jsem se setkala s názorem, že účetní má pouze zapisovat předané doklady, nemá nic po nikom požadovat, natož nějaké dokumenty, které jsou nezbytně nutné k doložení. A hledat v současné legislativě povinnosti účetních jednotek a tyto povinnosti vyžadovat po odpovědných osobách – statutárech už vůbec ne. Důsledek takto chápané práce jedné velmi kvalifikované účetní vedlo nakonec k rozvázání spolupráce, kde klient uváděl na svoji obhajobu špatnou spolupráci s účetní a její nesmyslné požadavky a nároky. Když se v kontextu výše uvedeného zamyslím, pochopím, že ona pani účetní nepochopila, že je jenom účetní..., ale brala svoji práci stejně zodpovědně a vážně jako já.

Na její obranu bych uvedla: Určitě udělala velmi dobře, že nebyla jenom účetní a věřím tomu, že jí určitě přijdou noví klienti, kteří si ji pro její přístup naopak budou vážit!

© 2013 • Vladimír Lukáš