Články, příspěvky...

pero

Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti

Zaměstnanecký poměr může vzniknout na základě klasické pracovní smlouvy, na dohodu o pracovní činnosti a nebo na dohodu o provedení práce. Každá z těchto možností má své výhody i nevýhody.

Podívejte se, na co máte či nemáte nárok a jaké jsou Vaše povinnosti. Je na zaměstnavateli a zaměstnanci, na kterém pracovním poměru se dohodnou, co je pro ně v dané situaci nejvhodnější. Ne vždy totiž zaměstnavatel potřebuje zaměstnance na plný pracovní úvazek a samozřejmě není vždy výhodné pro zaměstnance "jakákoliv" dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti!!!

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

"Nejčistější" formou pracovního poměru je pracovní smlouva na dobu neurčitou!!! Zaměstnavatel potřebuje stálého a spolehlivého pracovníka po celý rok, pak je zřejmé, že musí odvádět sociální a zdravotní pojištění, jak za zaměstnance (6,5 % a 4,5 % z hrubé mzdy), tak za firmu (25 % a 9 % z hrubé mzdy). Zaměstnavatel má povinnost dávat minimálně 20 dní dovolené ročně, náhradu nemocenské po dobu tří týdnů (mimo první tři dny) a dávat mzdu v případě, že není schopen zajistit pro svého zaměstnance práci.

Dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnavatel a zaměstnanec spolu mohou uzavřít dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Tato dohoda se většinou uzavírá jako druhý pracovní poměr na částečný úvazek, nebo jako přivýdělek (brigáda), například u studentů nebo žen na mateřské dovolené.

Na základě DPČ může zaměstnanec odpracovat průměrně 20 hodin týdně (polovina klasického pracovního úvazku). DPČ zakládá povinnost platit sociální a zdravotní pojištění. Doba odpracovaná na základě DPČ se zaměstnancům počítá do odpracovaných roků. V případě nemoci, mají nárok na nemocenskou. Tady platí stejná pravidla jako u klasických zaměstnanců. Od 22. dne nemoci platí nemocenskou stát (respektive OSSZ). Pokud by se jednalo o zaměstnání malého rozsahu (měsíční příjem nižší než 2 500 Kč), sociální a zdravotní pojištění se neodvádí! Jestliže zaměstnanec nedosahuje minimální mzdy (nyní 8 000 Kč, od 1.7.2013 8 500 Kč), a není zaměstnán jinde, kde by za něj bylo odváděno minimální zdravotní pojištění, nebo za něj zdravotní pojištění neplatí stát (studenti, důchodci, ženy na mateřské dovolené), je zaměstnavatel povinný odvést za zaměstnance minimální zdravotní pojištění. To je 1 080 Kč měsíčně.

Příjmy z DPČ jsou daněny. V případě, že měsíční odměna převyšuje 2 500 Kč, se odvádí sociální a zdravotní pojištění. Vycházíme z tzv. superhrubé mzdy, tedy hrubé mzdy plus sociální a zdravotní odvedené zaměstnavatelem. Zaměstnanec může u zaměstnavatele podepsat prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ("růžový papír"). Platí pravidlo, že v jednom měsíci může být prohlášení podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud má zaměstnanec prohlášení podepsané, je jeho příjem daněn zálohovou daní a je uplatňována sleva na dani na poplatníka. V opačném případě mohou nastat dvě situace: Odměna nedosahuje částky 5 000 Kč – odměna je daněna 15% srážkovou daní, odměna přesahuje částku 5 000 Kč – odvádí se zálohová daň, která v současné době činí také 15 %.

U DPČ musíme dodržovat minimální mzdu. Co se týče dovolené a ostatních zaměstnaneckých výhod (např. stravenky, odstupné atp.), na tyto zaměstnanec nárok nemá. Zaměstnanec, který potřebuje volno, má toto volno jako neplacené. DPČ se uzavírá písemně a vypovídá také písemně. Dohoda může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. DPČ můžeme vypovědět i jednostranně. V tomto případě platí patnáctidenní výpovědní lhůta.

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) je, co do odvodů a dalších nákladů na zaměstnance, nejvýhodnější. DPP je uzavírána jen písemně a na určitou dobu nebo na provedení určitého úkolu. Zaměstnanec může u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin ročně. I zde platí povinnost dodržovat minimální mzdu. DPP se uzavírá při brigádách a přivýdělcích. Zaměstnanec se musí postarat o to, aby za něj bylo odvedeno minimální zdravotní pojištění. Pokud za něj není odváděno z jiného zaměstnání, nebo ho neplatí stát, musí si jej hradit sám v minimální výši 1 080 Kč měsíčně. Pokud je odměna do výše 10 000 Kč, je uzavření dohody velmi výhodné. A to z důvodu, že zaměstnavateli ani zaměstnanci neplyne povinnost platit z příjmu sociální ani zdravotní pojištění. Pokud má zaměstnanec podepsáno prohlášení poplatníka ("růžový papír"), uplatní mu zaměstnavatel slevu na dani na poplatníka, pak je zálohová daň nulová. V případě, že prohlášení podepsáno nemá, jsou příjmy do 5 000 Kč měsíčně daněny 15% srážkovou daní, a příjmy nad 5 000 Kč měsíčně jsou daněny zálohovou daní, též ve výši 15 %.

Když na základě DPP zaměstnanec vydělá více než 10 000 Kč měsíčně, vzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění. Pak tedy platí úplně stejná pravidla, jaká jsou popsána výše u dohody o pracovní činnosti. Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel platí zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec má nárok na nemocenské dávky v případě nemoci. A zaměstnavateli plynou všechny registrační povinnosti. Stejně jako u DPČ, ani u DPP zaměstnanec nemá nárok na dovolenou a jiné výhody jako u klasického pracovního poměru.

© 2013 • Vladimír Lukáš