Články, příspěvky...

pero

Zvýšení minimální mzdy

Nabývá účinnosti 1. 8. 2013

Nařízení vlády č. 210/2013 Sb. o minimální mzdě nabylo účinnosti od 1. srpna 2013, tímto nařízením se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Nařízením vlády se zvýšuje základní měsíční sazba minimální mzdy ze současných 8 000 Kč na 8 500 Kč a základní hodinová sazba ze 48,10 Kč na 50,60 Kč. Od posledního zvýšení minimální mzdy uplynulo téměř 6 let, neboť bylo v roce 2007. 

Skupina prací Nová hodinová mzda Nová měsíční mzda
1. 50,60 Kč 8 500 Kč
2. 55,90 Kč 9 400 Kč
3. 61,70 Kč 10 400 Kč
4. 68,10 Kč 11 400 Kč
5. 75,20 Kč 12 600 Kč
6. 83,- Kč 13 900 Kč
7. 91,70 Kč 15 400 Kč
8. 101,20 Kč 17 000 Kč

Jak si sám platit zdravotní pojištění?

Na základě Nařízení vlády č. 210/2013 ze dne 16. 7. 2013 se od 1. 8. 2013 zvyšuje minimální mzda z 8 000,- Kč na 8 500,- Kč. Všechny osoby bez zdanitelných příjmů (samoplátci) si musí po zvýšení minimální mzdy zvýšit odvody na zdravotní pojištění. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění se zvýšuje z 1 080,- Kč na 1 148,- Kč. První platba je za srpen do 8. září 2013.

© 2013 • Vladimír Lukáš