Články, příspěvky...

pero

Cestovní náhrady v roce 2014

Vyhláška č. 435/2013 Sb. ze dne 23. prosince 2013 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad.
 • Sazba náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

  a) jednostopé vozidlo a tříkolka 1,- Kč

  b) osobní silniční motorové vozidlo 3,70 Kč

 • Stravné § 2 vyhlášky. Za každý kalendář. den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

  a) 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin

  b) 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

  c) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 • Stravné § 3 vyhlášky. Za každý kalendář. den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

  a) 67 Kč - 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin

  b) 102 Kč - 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

  c) 160 Kč - 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 • Průměrná cena PHM dle § 4 vyhlášky. Za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

  a) 35,70 Kč u benzínu 95 oktanů

  b) 37,90 Kč u benzínu 98 oktanů

  c) 36,- Kč u motorové nafty

© 2013 • Vladimír Lukáš