Články, příspěvky...

pero

Jak je to s paušály

9. 5. 2014

Zaměstnanci a živnostníci vedou neustálé diskuse o tom, kdo platí vyšší odvody na pojištění a daně. Jaká je skutečnost? Pokusíme se na jednom názorném příkladu porovnat daňové zatížení (daně + pojistné) zaměstnanců a živnostníků.

Náš příklad:

Živnostník s ročním příjmem 480 000 Kč, který uplatňuje výdaje 80% paušálem. Zaměstnanec s ročním platem 480 000 Kč. V obou případech se jedná o ženatého muže se dvěma dětmi.

Položka Zaměstnanec Živnostník
Roční hrubá mzda/příjem 480 000 480 000
Pojištění hrazené zaměstnavatelem 163 200
80% paušál nákladů 384 000
Základ daně 643 200 96 000
Vypočtená daň 96 480 14 400
Odpočet na poplatníka 24 840 24 840
Odpočet na 2 děti 26 808 0
Daňová povinnost 44 832 0
Soc. pojištění 31 200 22 728
Zdravotní pojištění 21 600 21 024

Kdo je na tom lépe? Živnostník nebo zaměstnanec? Závěr si z našeho příkladu udělejte sami.

Jak bude návrh na snížení paušálních výdajů, o kterém se začíná opět diskutovat ve vládě, nakonec schválen ukáže čas. Ne vždy je výhodou daňové přiznání s nulovou částkou daně a minimálními platbami na zdravotní a sociální pojištění. Zkušenost ukazuje, že u žádosti o případný úvěr nevystačíme s minimálním příjmem; rovněž nečekaná nemoc a její následky, mohou díky minimálnímu pojištění bez pojištění nemocenského, mimořádně zkomplikovat životní situaci OSVČ.

Vždy zůstane to nejdůležitější rozhodnutí na každém jednotlivém živnostníkovi, zda se rozhodne pro paušální výdaje, nebo zda uplatní výdaje skutečné.

© 2013 • Vladimír Lukáš